Over de club

Watervrienden Woerden is de zwemvereniging voor iedereen en heeft voor jong en oud een leuk zwemaanbod. Bij Watervrienden kun je leren zwemmen voor de diploma’s van het Zwem-ABC (de officiële diploma’s vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid). Per diploma leer je meer vaardigheden en deze sluiten aan bij de verschillende plekken waar je in Nederland kunt zwemmen.

Na het Zwem-ABC kun je je zwemvaardigheden verder uitbreiden door de lessen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s te volgen, waaronder de speciale diploma’s voor snorkelen, survival, wereldzwemslagen en waterpolo.

Geoefende zwemmers kunnen gaan trimzwemmen of vrij zwemmen.

Watervrienden Woerden geeft les in het Batensteinbad: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden (www.batensteinbad.nl).

Visie op zwemmen Watervrienden Woerden.

Watervrienden Woerden, opgericht in 1971 en aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), heeft als doel het bevorderen van de zwemsportbeoefening.

De vereniging werkt uitsluitend  met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn en worden door de vereniging zelf opgeleid tot gekwalificeerde zwemleiders.

We werken bij het leszwemmen voor het Zwem-ABC van de Nationale Zwemdiploma’s met kleine groepjes waarin de leerlingen volgens een lesplan voorbereid worden op het behalen van de zwemdiploma’s. Hierdoor is aandacht mogelijk voor de individuele leerling.

Bij het leszwemmen gebruiken wij een logische en natuurlijke leermethode, zonder (of zo min mogelijk met) gebruik van drijf- en/of andere hulpmiddelen. Voor jonge kinderen gebruiken wij een aangepaste leermethode. Via spel vindt de watergewenning plaats. De gehele zwemopleiding vindt in een ontspannen sfeer plaats, waarbij kwaliteit belangrijker is dan snelheid. Deze methode van lesgeven vraagt relatief wat meer tijd, maar zwemvereniging Watervrienden Woerden hecht er waarde aan dat iedereen leert zwemmen en zich vrij voelt in het water.

Na het behalen van zwemdiploma’s A, B en C van het Zwem-ABC kan er worden gezwommen voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s van de Nationale Zwemdiploma’s. Ook in deze groepen wordt gewerkt met kleine groepjes.

De zwemdiploma’s, die bij Watervrienden Woerden worden behaald, zijn de nieuwe Nationale Zwemdiploma’s, uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid.  Om deze te mogen uitgeven is de vereniging in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en een ieder zwemveilig te maken. Zwemveilig zijn, betekent dat je in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur. Om te voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid, heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid  niveaus van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC.

Watervrienden Woerden heeft als doel de kandidaten te laten voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Hieraan wordt voldaan als het volledige Zwem-ABC is behaald. De diploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC.  Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar kinderen en volwassenen zwemmen:

•Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties

•Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling

•Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Watervrienden Woerden geeft les in het Batensteinbad: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden (www.batensteinbad.nl)