Inschrijfformulier

Fijn,  dat u zich wil inschrijven als lid van Watervrienden Woerden!

Kinderen kunnen vanaf 4½ jaar worden ingeschreven op de wachtlijst. Vanaf 5½ – 6 jaar worden ze opgeroepen voor de zwemles, zodra er plaats is. Zwemlessen worden gegeven op de maandagavond.

De wachtlijst voor het oproepen van nieuwe leerlingen is op dit moment langer dan gebruikelijk. Watervrienden Woerden heeft te maken met een vrijwilligerstekort. We zijn met name op zoek naar leden of ouders van leden die ons bij het geven van zwemlessen willen ondersteunen. 

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
ZWEMDIPLOMA'S
Vink aan als u al zwemdiploma's heeft
Zo ja, welke zwemdiploma's?
 
ZWEMAVOND
Zwemlessen zijn op maandag, recreatief zwemmen kan ook op woensdag.
Vink aan als u zwemlessen wil
Op welke avond wilt u recreatief zwemmen (maandag of woensdag)
 
GEZONDHEID
Vink aan als er medische- of gedragsbeperkingen zijn
die op enige wijze van invloed kunnen zijn op het zwemmen
Zo ja, welke beperkingen
 
VRIJWILLIGERSWERK
Watervrienden Woerden draait volledig op vrijwilligers.
Ieder nieuw lid (of ouder van een kind) vragen we om mee te helpen.
We zijn vooral op zoek naar leden of ouders die ons bij
het geven van zwemlessen willen ondersteunen.
Vink aan als u ons mee wilt helpen, dan benaderen we u om gezamenlijk
te kijken waar uw hulp het best passend is.
 
Akkoord gebruik e-mailadres
Ik ga akkoord met het toesturen van elektronische nieuwsbrieven, informatie en facturen per e-mail
 
Privacy Reglement / Huishoudelijk Reglement / Statuten
De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform het privacy reglement.
Bij het versturen van dit formulier verklaart u dit volledig en naar waarheid ingevuld te hebben
en de statuten en het huishoudelijk reglement gelezen te hebben
en hiermee akkoord te zijn.
Het privacy reglement vindt u hier
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking