Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
ZWEMDIPLOMA'S
Vink aan als u al zwemdiploma's heeft
Zo ja, welke zwemdiploma's?
 
ZWEMAVOND
Zwemlessen zijn op maandag, recreatief zwemmen kan ook op woensdag.
Vink aan als u zwemlessen wil
Op welke avond wilt u recreatief zwemmen (maandag of woensdag)
 
GEZONDHEID
Vink aan als er medische- of gedragsbeperkingen zijn
die op enige wijze van invloed kunnen zijn op het zwemmen
Zo ja, welke beperkingen
 
VRIJWILLIGERSWERK
Watervrienden Woerden draait volledig op vrijwilligers.
Ieder nieuw lid (of ouder van een kind) vragen we om mee te helpen.
Dit kan met zwemles geven, maar ook met administratieve werkzaamheden
of de organisatie van kleine taken.
Vink aan als u ons mee wilt helpen, dan benaderen we u om gezamenlijk
te kijken waar uw hulp het best passend is.
 
Akkoord gebruik e-mailadres
Ik ga akkoord met het toesturen van elektronische nieuwsbrieven, informatie en facturen per e-mail
 
Privacy Reglement / Huishoudelijk Reglement / Statuten
De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform het privacy reglement.
Bij het versturen van dit formulier verklaart u dit volledig en naar waarheid ingevuld te hebben
en de statuten en het huishoudelijk reglement gelezen te hebben
en hiermee akkoord te zijn.
Het privacy reglement vindt u hier
Opmerking