Inschrijfformulier

Kinderen kunnen vanaf 4½ jaar worden ingeschreven op de wachtlijst. Vanaf 5½ – 6 jaar worden ze opgeroepen voor de zwemles, zodra er plaats is.

De wachtlijst voor het oproepen van nieuwe leerlingen is op dit moment langer dan gebruikelijk. Watervrienden Woerden heeft te maken met een vrijwilligerstekort, met name voor het aantal (gekwalificeerde) lesgevers. Voorrang op de wachtlijst? Watervrienden is een 100% vrijwilligersorganisatie. Wilt u als vrijwilliger ook een steentje bijdragen aan de vereniging? We zoeken met name mensen die wekelijks willen helpen bij het lesgeven (opleidingen in overleg),  maar ook voor andere werkzaamheden kunnen we hulp gebruiken. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger kan uw kind in bepaalde gevallen voorrang krijgen bij het oproepen vanaf de wachtlijst. Meldt u zich dan aub bijvoorzitter@watervriendenwoerden.nl

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
ZWEMDIPLOMA'S
Vink aan als u al zwemdiploma's heeft
Zo ja, welke zwemdiploma's?
 
ZWEMAVOND
Vink aan als u een voorkeur heeft voor een zwemavond
Zo ja, welke avond (maandag of woensdag)
 
GEZONDHEID
Vink aan als er medische- of gedragsbeperkingen zijn
die op enige wijze van invloed kunnen zijn op het zwemmen
Zo ja, welke beperkingen
 
VRIJWILLIGERSWERK
Watervrienden Woerden draait volledig op vrijwilligers.
Ieder nieuw lid (of ouder van een kind) vragen we om mee te helpen.
Dit kan met zwemles geven, maar ook met administratieve werkzaamheden
of de organisatie van kleine taken.
Vink aan als u ons mee wilt helpen, dan benaderen we u om gezamenlijk
te kijken waar uw hulp het best passend is.
 
Akkoord gebruik e-mailadres
Ik ga akkoord met het toesturen van elektronische nieuwsbrieven, informatie en facturen per e-mail
 
Privacy Reglement / Huishoudelijk Reglement / Statuten
De ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform het privacy reglement.
Bij het versturen van dit formulier verklaart u dit volledig en naar waarheid ingevuld te hebben
en de statuten en het huishoudelijk reglement gelezen te hebben
en hiermee akkoord te zijn.
Het privacy reglement vindt u hier
Opmerking