Veelgestelde vragen / faq

MEEST GESTELDE VRAGENLIJST     

 1. Wat is de leeftijd waarop ik mijn kind kan inschrijven?
  1. Kinderen kunnen vanaf ongeveer 4½ jaar worden ingeschreven op de wachtlijst. Vanaf 5½ – 6 jaar kunnen ze opgeroepen worden voor de zwemles, zodra er plaats is. 
 2. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind komen zwemmen? 
  1. Wij geven kinderen les vanaf 5½ – 6 jaar. Op jongere leeftijd vinden wij dat kinderen nog niet toe zijn aan zwemles. De motoriek en aandacht zijn bij 5½ – 6 jarige kinderen veel beter ontwikkeld, waardoor het zwemmen vaak beter wordt opgepakt. 
 3. Hoe lang duurt het behalen van een diploma Zwem A,B,C? 
  1. Watervrienden Woerden hecht er veel waarde aan dat iedereen leert zwemmen en zich vrij voelt in het water. Wij vinden kwaliteit belangrijker dan snelheid. Concrete algemene uitspraken over de benodigde tijd voor een diploma doen we daarom niet, dit varieert per individuele leerling.  
 4. Hoe lang duurt het behalen van Zwemvaardigheidsdiploma’s? 
  1. Concrete uitspraken over de benodigde tijd voor een zwemvaardigheidsdiploma doen we niet. Het is wel een voordeel als zwemmers vanuit Watervrienden Woerden doorstromen naar  een zwemvaardigheidsdiploma t.o.v. zwemmers die bij een commerciële organisatie vandaan komen. Leden van Watervrienden Woerden zijn immers gewend aan de kwaliteit die wij nastreven. 
 5. Is er een wachtlijst en hoe lang is de wachtlijst?
  1. Voor sommige diploma’s hebben we een wachtlijst. Dit is vooral voor het A-diploma en de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Hoe lang de wachtlijst duurt is voor ons niet makkelijk aan te geven, maar reken op ongeveer een jaar. Dit is echter afhankelijk van de doorstroming in de groepen. 
 6. Hoe meld ik me af? 
  1. U kunt opzeggen op deze website (lidmaatschap / uitschrijven). Opzeggen kan per kwartaal en dient minimaal een hele maand voor het begin van het nieuwe kwartaal te gebeuren. U wordt dus niet direct uitgeschreven. Indien u de opzegging te laat doorgeeft, wordt uw lidmaatschap automatisch opgezegd voor het eerstvolgende kwartaal. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw opzegging. U dient ook de lidmaatschapskaart in te leveren bij de haldienst. Zwem ABC-leden kunnen ook op het afzwemformulier aangeven dat zij, indien het diploma behaald wordt, zich willen uitschrijven als lid. 
 7. Hoeveel bedraagt de contributie?
  1. De contributie voor ABC-leden en overige leden verschilt. De actuele contributie vindt u onder het kopje Lidmaatschap/contributie. 
 8. Wat zijn de zwemavonden en zwemtijden?
  1. De zwemavonden zijn op maandagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur, onderverdeeld in lessen van drie kwartier. Op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, onderverdeeld in blokken van 3 kwartier. De juiste lestijden zijn ook te vinden onder het kopje Zwemaanbod/zwemtijden. 
 9. Wordt er in de schoolvakanties gezwommen?
  1. Met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie wordt er in de overige vakanties gewoon gezwommen.  Actuele informatie over de vakanties en zwemdata wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrieven. 
 10. Is het mogelijk om 2 avonden te komen zwemmen?
  1. Nee, wij hebben niet de mogelijkheid om leden op 2 lesavonden te laten zwemmen.