Meldpunt en vertrouwenspersoon

Watervrienden Woerden streeft – samen met de branche-organisatie Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en de Nederlandse Culturele Sportbond – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.  

Alle vrijwilligers van Watervrienden Woerden zijn in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met jonge kinderen.  

Daarnaast vinden wij als zwemvereniging het belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst.  

Meldpunt Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.  

Vertrouwelijk Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.  

Bedoeling Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en  biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenscontactpersoon uit de poule van vertrouwenscontactpersonen van NOC*NSF.  De Nederlandse Culturele Sportbond (waarbij wij als Watervrienden Woerden zijn aangesloten) heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon:
Miranda Veendorp, aanwezig van maandag t/m donderdag van 09:00 – 13:30 uur. Telefoon: 020-6363061, e-mail vcp@sport4all.nl
Bij haar afwezigheid, geen gehoor of op ander gewenst moment contact kunt u bellen met het NOC*NSF meldpunt.  

Begeleiding De vertrouwenscontactpersoon kan worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenscontactpersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.  

Meer informatie Het telefonisch meldpunt van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag

Integriteitsbeleid Overzicht