Extra Algemene Ledenvergadering

Omdat er op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren om een wijziging van de statuten goed te keuren, wordt er een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Hierin wordt (ongeacht het aantal aanwezige leden) een besluit genomen over de statutenwijziging. In de bijlage de uitnodiging.

Downloads:

Nieuws overzicht