Integriteitsbeleid Watervrienden Woerden

Watervrienden Woerden streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. De vrijwilligers van onze vereniging hebben allen de door Watervrienden Woerden, op basis van de door de sportbonden en het NOC*NSCF ontwikkelde toolkit  “Beleid Seksuele Intimidatie”, opgestelde gedragscode ondertekend. Ook zijn alle vrijwilligers van onze vereniging in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met (jonge) kinderen.
Daarnaast vinden wij het als zwemvereniging belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande documenten.

Integriteitsbeleid Overzicht